Chemicy z piekła rodem!

Nasi ubiegłoroczni zwycięzcy zasługują na to, żeby zapowiedzieć ich na samym początku. Zatem prezentujemy Wam Naukowców z prawdziwego zdarzenia!

 

O kim mowa?
O Naukowym Kole Chemików WAT (Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie), które zrzesza studentów i pasjonatów chemii umożliwiając im pogłębienie swojej wiedzy z zakresu chemii, fizyki oraz dziedzin pokrewnych, a także popularyzację nauki wśród dzieci i młodzieży. Koło aktywnie uczestniczy w piknikach naukowych organizowanych w Polsce, promuję naukę i akademię prowadząc wykłady dla uczniów odwiedzających WAT. Grupa jest także organizatorem Międzyuczelnianego Seminarium Kół Naukowych, w czasie którego studenci i doktoranci z całego kraju mogą zaprezentować wyniki swoich badań. Członkowie koła realizują prace badawcze związane z chemią ciekłych kryształów, pirotechniką i formami użytkowymi materiałów wybuchowych.

Jaki mają cel?
Wygrać Piknik po raz drugi! A tak na poważnie,  za zadanie stawiają sobie zmianę postrzegania wśród dzieci i młodzieży  ścisłych dziedzin z nudnych i trudnych, na ciekawe i pasjonujące. Czy im się udaje? Pierwsze miejsce na zeszłorocznym Pikniku Inspiracji w Iławie mówi samo za siebie. W tym roku mamy apetyt na jeszcze więcej!

Co w tym roku?
21 września na stoisku Chemików zobaczymy m.in.:

  • reakcje chemiczne zmieniające barwę, takie jak kameleon, zabierz niebieskie;
  • jak sprać plamy w soli tiosiarczanu oraz jak wzniecić ogień bez zapałek („zapłon gliceryny”).
  • jak zamienić miedź w srebro oraz złoto („galwaniczne pokrywanie metali warstwami innego metalu”),
  • zjawisko zaniku nadprzewodnictwa („lewitacja nadprzewodnika”), ferrofluid,
  • jak „nawarzyć”  piwa („magicznego piwa”), a także…
  • Jak wywołuje się prawdziwe chemiczne duchy!

Jako, że członkowie koła są studentami akademii wojskowej…

zaprezentują działanie silnika rakietowego napędzanego gazowymi produktami spalania mieszaniny pirotechnicznej oraz działanie rakiety napędzanej ciekłym azotem i wodą!!!

Gdzie ich szukać?
Mimo, iż powyższe informacje na to nie wskazują, my jednak wiemy, że nasi wspaniali Chemicy są osobami mocno stąpającymi po ziemi, więc szukajcie ich w części nauk ścisłych, tj. w Strefie Ziemi tuż przy Bulwarze Jana Pawła, za halą sportową.

 

Naukowe Koło Chemików WAT 2019