Naukowe Koło Entomologów „Pasikonik”

Owady od zawsze wzbudzają dużo emocji. Dla jednych są fascynujące i piękne, wśród innych budzą postrach i obrzydzenie. Ze względu na ich olbrzymią liczebność i różnorodność są stałym obiektem badań naukowych. Naukowe Koło Entomologów „Pasikonik”, działające przy Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, to grupa studentów od lat interesująca się owadami. Na zajęciach Koła uczą się rozpoznawać owady, odławiać je, preparować i przygotowywać gabloty. „Przyjaźnią” się z owadami prowadząc  hodowle żywych okazów. Uczą się prowadzić prace badawcze z udziałem owadów, a następnie popularyzują zdobytą wiedzę na konferencjach naukowych i innych wydarzeniach.

Na tegorocznym Pikniku Inspiracji studenci Koła Naukowego „Pasikonik” zaprezentują hodowle żywych owadów (patyczaki, straszyki, karaczany), zdradzą tajniki hodowli i pielęgnacji wybranych gatunków, a także zaprezentują samodzielnie wykonane gabloty z owadami.

Naukowe Koło Entomologów „Pasikonik” zaprasza na spotkanie z niezwykłym światem owadów