Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich położony jest w środkowej części Pojezierza Iławskiego i zajmuje powierzchnię 25 045 ha. Teren ten obejmuje  najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Pojezierza Iławskiego, w tym jezioro Jeziorak oraz Jezioro Jasne. W granicach parku utworzono kilka rezerwatów przyrody, chroniących liczne unikalne fragmenty lasów, terenów lęgowych ptactwa, leśnych jezior i torfowisk. Zarówno faunę jak i florę Parku charakteryzuje duże zróżnicowanie gatunkowe. Stwierdzono tu 790 taksonów roślin kwiatowych, stanowiących 35% flory Polski oraz wiele gatunków płazów, gadów i ptaków będą pod ochroną.

O tym jakie skarby skrywa nasz Iławski Park Krajobrazowy i dlaczego musimy o niego dbać opowiedzą nam przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

Na stoisku piknikowym będzie można zobaczyć niezwykle ciekawe eksponaty, m.in. owady żyjące w próchnie oraz te  produkujące papier i modele sylwetek ptaków. Przedstawiciele Parku zdradzą nam również  ciekawostki dot. fauny i flory oraz ich wykorzystania w codziennym życiu. Oprócz tego dla uczestników przewidziane są także quizy, zagadki i zajęcia kreatywne.

Atrakcją będą warsztaty z wykonania papieru czerpanego na małej scenie.
Gorąco zapraszamy!

Park Krajobrazowy jest bliżej Ciebie niż myślisz!