Kapsuła Nowego Życia czyli z energią na Marsa!

Inżynieria i ochrona środowiska  to dziś nie tylko modny ale bardzo  ważny temat!

Człowiek  czyniąc sobie ziemię poddaną mocno ingeruje w środowisko burząc niekiedy całe ekosystemy i zużywając surowce. Każdego dnia wytwarza niezliczoną ilość ścieków i odpadów, które po opuszczeniu naszych gospodarstw domowych nie giną w magiczny sposób, lecz przechodzą długą drogę…. zanim zostaną zutylizowane lub oczyszczone.

Co dzieje się z naszymi „śmieciami”?

Zużyta woda trafia na przykład do wodociągów, gdzie w zależności od zastosowanej technologii poddawana jest różnym skomplikowanym procesom filtracji, napowietrzania, oczyszczania mechanicznego, chemicznego i innym.

Zastanawialiście się kiedyś kto stoi za całą tą skomplikowaną machiną?

Między innymi nasi wspaniali studenci-naukowcy z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie!

Analizując systemy oczyszczania wody i ścieków poszukują nowych rozwiązań dla systemów kanalizacyjnych i opracowują nowatorskie urządzenia dla pozyskania energii odnawialnej. Cele te osiągają współpracując  z firmami, które oferują im także możliwość kontynuowania prac po ukończeniu studiów.

Specjalnie na Piknik Inspiracji w Iławie Inżynierowie z Olsztyna przygotowali dwa niesamowite urządzenia:

  • „Reaktor do produkcji wodoru z jednoczesną rekultywacją zbiorników wodnych”.

Będą to generatory do wytwarzania wodoru zasilane turbiną wiatrową.Schemat reaktora i zasady działania przedstawione zostaną w postaci posteru. (Autorami pomysłu są: Maciej Piejdak i Hubert Kowalski)

oraz…

  • „Kapsułę Nowego Życia”

To  model stacji zmieniającej środowisko naturalne, w którym panują bardzo niekorzystne warunki dla rozwoju roślin na przykład na terenach pustynnych. Działanie innowacyjnej Kapsuły Nowego Życia ma wykazać, że energia w postaci światła, substancji celulozowych i mineralnych, wykorzystywanych przez algi i grzyby przyczyni się do wytworzenia i utrzymania struktury żyznych gruntów. Ma ona służyć jako prototyp dla przyszłej Marsjańskiej Kapsuły.(Autorami pomysłu są: Hubert Kowalski, Maciej Piejdak, Izabela Świca, Patryk Pawlun).

Mały PI zaprasza do spotkania z fascynującym światem inżynierii!

Inżynierowie od środowiska